top of page

Kongresi i 20 Mbarëkombëtar i ORL dhe Kirurgjisë Kokë-Qafë

Fee e pjesëmarrjes: 50 EUR

Kongresi i 20 Mbarëkombëtar i ORL dhe Kirurgjisë Kokë-Qafë
Kongresi i 20 Mbarëkombëtar i ORL dhe Kirurgjisë Kokë-Qafë

Time & Location

19 pri 2024, 8:00 e paradites

Hilton Garden Inn Tirana, Bulevardi Gjergj Fishta 146, Tirana, Shqipëria

About the event

Dita 1

19 Prill 2024

08:00 - 09:45 Implanti koklear. - Prof. Dr. Piotr H. Skarżyński

09:45 - 10:00 Pyetje dhe Diskutime

10:00 - 10:10 Fjalë Përshëndetëse - D.Sh.M Jetmira Fejza, Presidente e Shoqatës

Otologji

10:10 - 10:20 Diagnoza dhe Trajtimi i Sëmundjes Menier. - Prof. Dr. Cem Uzun1, Emel Aslantaş2

10:20 - 10:25 Pyetje & Diskutime

10:25 - 10:40 Zhvillimet në Shkencën e Dëgjimit: nga Elektrofiziologjia bazike drejt Rigjenerimit Qelizor. - Prof. Stavros Hatzopoulos

10:40 - 10:45 Pyetje & Diskutime

10:45 - 11:00 Të dhëna epidemiologjike për Otitet Purulente në periudhën pre- dhe post-Covid-19 në trajtim spitalor në QSUT. - Prof. Dr. Birkena Qirjazi, Dr. Irini Ligu

11:00 - 11:05 Pyetje & Diskutime

11:05 - 11:20 Implantimi i hershëm koklear: maksimizimi i rezultateve të dëgjimit dhe të folurit përmes ndërhyrjes në kohë dhe ndjekjes afatgjatë. - Prof. Dr. Suela Sallavaci

11:20 - 11:25 Pyetje & Diskutime

11:25 - 11:45 Pushim kafe

Rinologji

11:45 - 12:00 Tomografia kompjuterike si një mjet diagnostik në Rinologji. - Prof. Dr. Ljiljana Jovancevic

12:00 - 12:05 Pyetje & Diskutime

12:05 - 12:25 Kirurgjia endoskopike nazo-sinusale nisur nga disa raste klinike. - Alfred Aga MD, Guardmond Ajasllari MD, Armida Kosta MD

12:25 - 12:30 Pyetje & Diskutime

12:30 - 12:50 Çfarë të bësh dhe të mos bësh në rinoplasti. - Sureyya Seneldir MD

12:50 - 12:55 Pyetje & Diskutime

12:55 - 13:45 Pushim Dreke

Tavolinë e Rrumbullakët Rinologji

“Përqasja ndaj hundës së shtrembër”

13:45 - 14:00 Trajtimi i pjesës së mesme të hundës së shtrembër. - D.Sh.M Jetmira Fejza Bulaj

14:00 - 14:05 Pyetje & Diskutime

14:05 - 14:20 Osteotomi në hundë të shtrembër. - Dr. Roven Sinani

14:20 - 14:25 Pyetje & Diskutime

14:25 - 14:45 Qasja ndaj majës së devijuar të hundës. - Surreya Seneldir MD

14:45 - 14:50 Pyetje & Diskutime

Laringologji/ Kokë & Qafë

14:50 - 15:05 Kordotomia posteriore me lazer CO2 në pacientët me paralizë bilaterale të kordave vokale. - Alfred Aga MD, Guardmond Ajasllari MD, Armida Kosta MD

15:05 - 15:10 Pyetje & Diskutime

15:10 - 15:25 Menaxhimi kirurgjikal i fistulës së pleksit të parë brankial tip II, pas katër diagnostikimeve të gabuara dhe tre ndërhyrjeve kirurgjikale të pasuksesshme. Raportim rasti. -Prof. Ass. Besim Boçi (1), Dr. Klaudia Stajka (2)

15:25 - 15:30 Pyetje & Diskutime

15:30 - 15:45 Laringektomitë totale pas kemioradioterapisë. - Prof. Ass. Dr. Zgjim Limani; Prof. Ass. Dr. Etnik Bajraktari; Dr. Refki Krasniqi; Dr. Arsim Elezaj; Dr. Arbnora Shaqiri; Prof. Dr. Qazim Hysenaj

15:45 - 15:50 Pyetje & Diskutime

15:50 - 16:00 Rehabilitimi vokal pas Laringektomisë Totale. - Dr. Albana Çuko, Prof. Asoc. Besim Boçi

16:00 - 16:05 Pyetje & Diskutime

16:05 - 16:20 Tumoret e gjendrës parotis, stadi i sëmundjes në momentin e diagnostikimit, procedurat diagnostike dhe follow up terapeutik. Krahasimi Itali-Shqipëri. - D.Sh.M Xhevair Hoxhallari; Dr. Gilberto Acquaviva; Dr. Ervin Dyrmishi

16:20 - 16:25 Pyetje & Diskutime

Dita 2

20 Prill 2024

Të ndryshme

09:00 - 09:15 Rinosinusitet kronike polipozë. Trajtimi kirurgjik me FESS. -  Dr. Kujtim Kastrati, Dr. Melos Kelmendi, Dr. Besian Gashi

09:15 - 09:20 Pyetje & Diskutime

09:20 - 09:30 Kriteret e kryerjes së procedurës së trakeotomisë në reanimacionin e “Spitalit Universitar të Traumës”. - Dr. Brikena Danaj, Dr. Blerina Avdulaj

09:30 - 09:35 Pyetje & Diskutime

09:35 - 09:45 Ilustrime me raste klinike të disa manifestimeve të rralla në praktikën ORL. - Dr. Klevis Thomai

09:45 - 09:50 Pyetje & Diskutime

09:50 - 10:15 Sindroma e Sinusit të Heshtur. - Prof. Dr. Ljiljana Jovancevic

10:15 - 10:20 Pyetje & Diskutime

10:20 - 10:35 Formë e rrallë e paraqitjes së karcinomës papillare të tiroidesë. Prezantim rasti. Rishikim i literaturës. - Prof. Ass. Dr. Etnik Bajraktari; Prof. Ass. Dr. Zgjim Limani; Dr. Refki Krasniqi; Dr. Arsim Elezaj; Dr. Arbnora Shaqiri

10:35 - 10:40 Pyetje & Diskutime

10:40 - 10:50 Tumorët malinj të gjëndrës parotide. - Dr. Arbnora Shaqiri; Prof. Ass. Dr. Zgjim Limani

10:50 - 10:55 Pyetje & Diskutime

10:55 - 11:15 Pushim Kafe

Rinologji

11:15 - 11:30 Teknika të sigurta dhe efektive në rinoplastikë. - Surreya Seneldir MD

11:30 - 11:35 Pyetje & Diskutime

11:35 - 11:45Perforacioni i septumit nasal: një rast studimor i lidhur me sëmundjet autoimmune. - Dr. Rexhina Rama

11:45 - 11:55 Pyetje & Diskutime

11:55 - 12:10 Kirurgjia rikonstruktive në regjionin kokë-qafë, eksperienca e dy viteve të fundit. - Alfred Aga MD, Guardmond Ajasllari MD, Armida Kosta MD

12:10 - 12:15 Pyetje & Diskutime

12:15 - 12:25 Avantazhet dhe disavantazhet e rinoplastikës. - Surreya Seneldir MD

12:25 - 12:30 Pyetje & Diskutime

12:30 - 12:40 Përdorimi i Flap-eve lokale në trajtimin e tumoreve të fytyrës. - Dr. Tedi Minarolli

12:40 - 12:45 Pyetje & Diskutime

12:45- 12:55 Efekti i kombinimit të azelastine-fluticasone spray nasalis në hipertrofinë adenoidale. Prezantim rasti. - Dr. Anjeza Kuçi

12:55 - 13:00 Pyetje & Diskutime

13:00 - 13:10 Konkluzione & Mbyllja e Kongresit

13:10 Zgjedhjet e Bordit të Shoqatës

20th National Congress of ENT and Head-Neck Surgery

19th and 20th April 2024, Hilton Garden Inn Tirana

Day 1

19 April 2024

08:00 - 09:45 Cochlear implantation. - Prof. Dr. Piotr H. Skarżyński

09:45 - 10:00 Questions & Discussions

10:00 - 10:10 Opening Remarks - D.Sh.M Jetmira Fejza, President of the Society

Otology

10:10 - 10:20 Diagnosis and Treatment of Meniere Disease. - Prof. Dr. Cem Uzun1, Emel Aslantaş2

10:20 - 10:25 Questions & Discussions

10:25 - 10:40 Developments in Hearing Science: from Basic Electrophysiology to Cellular Regeneration. - Prof. Stavros Hatzopoulos

10:40 - 10:45 Questions & Discussions

10:45 - 11:00 Epidemiological data for Purulent Otitis in the pre- and post-Covid-19 period in hospital treatment at QSUT. - Prof. Dr. Birkena Qirjazi, Dr. Irini Ligu

11:00 - 11:05 Questions & Discussions

11:05 - 11:20 Early cochlear implantation: maximizing hearing and speech outcomes through timely intervention and long-term follow-up. - Prof. Dr. Suela Sallavaci

11:20 - 11:25 Questions & Discussions

11:25 - 11:45 Coffee Break

Rhinology

11:45 - 12:00 Computed tomography as a diagnostic tool in Rhinology. - Prof. Dr. Ljiljana Jovancevic

12:00 - 12:05 Questions & Discussions

12:05 - 12:25 Naso-sinus endoscopic surgery based on some clinical cases. - Alfred Aga MD, Guardmond Ajasllari MD, Armida Kosta MD

12:25 - 12:30 Questions & Discussions

12:30 - 12:50 Dos and don'ts in rhinoplasty. - Süreyya Şeneldir MD

12:50 - 12:55 Questions & Discussions

12:55 - 13:45 Lunch Break

Rhinology Round Table

"The Crooked Nose Approach"

13:45 - 14:00 Treatment of middle vault in crooked nose. - D.Sh.M Jetmira Fejza Bulaj

14:00 - 14:05 Questions & Discussions

14:05 - 14:20 Osteotomies in crooked nose. - Dr. Roven Sinani

14:20 - 14:25 Questions & Discussions

14:25 - 14:45 Approach to deviated tip. - Süreyya Şeneldir MD

14:45 - 14:50 Questions & Discussions

Laryngology/ Head & Neck

14:50 - 15:05 Posterior cordotomy with CO2 laser in patients with bilateral vocal cord paralysis. - Alfred Aga MD, Guardmond Ajasllari MD, Armida Kosta MD

15:05 - 15:10 Questions & Discussions

15:10 - 15:25 Surgical management of type II first branchial plexus fistula, after four misdiagnoses and three unsuccessful surgical interventions. Case report. - Prof. Ass. Besim Boçi (1), Dr. Klaudia Stajka (2)

15:25 - 15:30 Questions & Discussions

15:30 - 15:45 Total laryngectomies after chemoradiotherapy. - Prof. Ass. Dr. Zgjim Limani; Prof. Ass. Dr. Etnik Bajraktari; Dr. Refki Krasniqi; Dr. Arsim Elezaj; Dr. Arbnora Shaqiri; Prof. Dr. Qazim Hysenaj

15:45 - 15:50 Questions & Discussions

15:50 - 16:00 Vocal rehabilitation after Total Laryngectomy. - Dr. Albana Çuko, Prof. Asoc. Besim Boçi

16:00 - 16:05 Questions & Discussions

16:05 - 16:20 Tumors of the parotid gland, disease stage at the time of diagnosis, diagnostic procedures and therapeutic follow-up. Italy-Albania comparison. - D.Sh.M Xhevair Hoxhallari; Dr. Gilberto Acquaviva; Dr. Ervin Dyrmishi

16:20 - 16:25 Questions & Discussions

Day 2

20 April 2024

Various Topics

09:00 - 09:15 Chronic polyposis rhinosinusitis. Surgical treatment with FESS. -  Dr. Kujtim Kastrati, Dr. Melos Kelmendi, Dr. Besian Gashi

09:15 - 09:20 Questions & Discussions

09:20 - 09:30 Criteria for performing the tracheotomy procedure at the reamination of “Spitali Universitar i Traumës”. - Dr. Brikena Danaj, Dr. Blerina Avdulaj

09:30 - 09:35 Questions & Discussions

09:35 - 09:45 Illustrations with clinical cases of some rare manifestations in ENT practice. - Dr. Klevis Thomai

09:45 - 09:50 Questions & Discussions

09:50 - 10:15 Silent Sinus Syndrome. - Prof. Dr. Ljiljana Jovancevic

10:15 - 10:20 Questions & Discussions

10:20 - 10:35 Rare form of presentation of papillary carcinoma of the thyroid. Case report. Literature review. - Prof. Ass. Dr. Etnik Bajraktari; Prof. Ass. Dr. Zgjim Limani; Dr. Refki Krasniqi; Dr. Arsim Elezaj; Dr. Arbnora Shaqiri

10:35 - 10:40 Questions & Discussions

10:40 - 10:50 Malignant tumors of the parotid gland. - Dr. Arbnora Shaqiri; Prof. Ass. Dr. Zgjim Limani

10:50 - 10:55 Questions & Discussions

10:55 - 11:15 Coffee Break

Rhinology

11:15 - 11:30 Safe and effective techniques in rhinoplasty. - Süreyya Şeneldir MD

11:30 - 11:35 Questions & Discussions

11:35 - 11:45 Perforation of the nasal septum: a case study related to autoimmune diseases. - Dr. Rexhina Rama

11:45 - 11:55 Questions & Discussions

11:55 - 12:10 Reconstructive surgery in the head-neck region; the experience of the last two years. - Alfred Aga MD, Guardmond Ajasllari MD, Armida Kosta MD

12:10 - 12:15 Questions & Discussions

12:15 - 12:25 Pearls and pitfalls of rhinoplasty. - Süreyya Şeneldir MD

12:25 - 12:30 Questions & Discussions

12:30 - 12:40 The use of local flaps in the treatment of facial tumors. - Dr. Tedi Minarolli

12:40 - 12:45 Questions & Discussions

12:45- 12:55 Effect of azelastine-fluticasone nasal spray combination on adenoidal hypertrophy. Case report. - Dr. Anjeza Kuçi

12:55 - 13:00 Questions & Discussions

13:00 - 13:10 Conclusions & Closing of the Congress

13:10 Society Board Elections

Share this event

Anchor 2
bottom of page