top of page
med rep (Website).jpg

Fillon më 13 Nëntor 2023

Ky trajnim i dedikohet çdo personi që ka dëshirë të jetë ose është në hapat e parë e të qënit një Përfaqësues Mjekësor.

Trajnimi është konceptuar Gjatë seancave do të trajtojmë hap pas hapi se si të zhvillojmë takime sa më efektive dhe si ky rrugëtim të jetë një eksperiencë për ju.

Gjithashtu gjatë seancave të trajnimit do të keni mundësi rrjetëzimi me disa nga aktorët kryesorë të tregut farmaceutik.

Program

Dita 1

 • Profil i Përfaqësuesit/es Mjekësor/e 

 • Benefitet e të qenit një “Med Rep”

 • Klientët potencial

 • Faza parapërgatitore për një takim

 

Dita 2

 • Çfarë të bësh dhe çfarë të mos bësh gjatë një takimi?

 • Ndërtimi i marrëdhënies me klientët

 • Dëgjimi Aktiv

 • Empatia

 

Dita 3

 • Produkti që do të prezantoni. Çfarë duhet të dini?

 • Bazat e kërkimit shkencor

 • Praktikë

 

Dita 4

 • Nga takimi i parë drejt shitjes së parë

 • Ruajtja e marrëdhënies afatgjatë

 • Arritja e “target”

 

Dita 5

 • Event Rrjetëzimi

 

3 Seanca Personale

Gjatë seancave personale, do të fokusohemi mbi zhvillimin e pikave të forta të secilit prej jush, dhe personalizimit të mënyrës së kryerjes së takimeve, për të arritur rezultate cilësore dhe afatgjata. Gjithashtu gjatë këtyre seancave do t’ju jepet mundësia për të marrë një informacion më të zgjeruar mbi mundësitë e tregut farmaceutik dhe mjekësor, si edhe mundësia për rrjetëzime potencialisht të frytshme.

 

Unë jam Pamela Gruda, me një ekperiencë 15 vjeçare në fushën e shitjes, 8 vite prej të cilave në fushën e Mjekësisë dhe Farmaceutikës. Diplomuar në Fakultetin e Farmacisë, Universiteti i Mjekësisë Tiranë.

Themeluese e Ample, kompani e krijuar në vitin 2021, e cila merret me organizimin e eventeve edukuese në fushën e mjekësisë dhe farmaceutikës.

Eksperiencë 4.5 vite pranë Zyrës së Përfaqësisë Novartis, në Shqipëri, pozicionet e mbajtura: Intern, Medical Representative, Medical Advisor/Medical Science Liaison.

Regjistrohu Tani

Pagesa: 200 EUR (nga 350 EUR)

Për t'u regjistruar, plotësoni të dhënat më poshtë ose na kontaktoni në numrin: +355695771135.

Contact Us

Welcome to our Contact section. We are here to assist you with any questions or comments you may have. Feel free to reach out to us using the contact information provided below.

Phone: 123-456-7890

Email: contact@mysite.com

Address: 123 Main Street, Anytown, Other

Thank You!

1-113 (1).jpg

Pamela Gruda

Themeluese e Ample

bottom of page