top of page

Konferenca e Parë e Ekografisë Shqiptare

Albanian Ultrasound Association & Albania WFUMB COE organizojnë Konferencën e Parë të Ekografisë Shqiptare. Ju lutemi të regjistroheni paraprakisht deri me datë 30 Mars 2023, Ora 18:00

Konferenca e Parë e Ekografisë Shqiptare
Konferenca e Parë e Ekografisë Shqiptare

Time & Location

01 pri 2023, 8:49 e paradites

Hilton Garden Inn Tirana, Bulevardi Gjergj Fishta 146, Tirana 1001, Albania

About the event

Ky event është në proces akreditimi për kategoritë: Mjekë Specialist si Gastrohepatolog, Nefrolog, Endokrinolog, Kirurg,

Ortoped, Gjinekolog, Pediatër, Radiolog, Neurologe, Mjekë Familje, Teknike Infermierie, Infermierë.

Program

Dita 1, E Premte, 31 Mars 2023

Regjistrimi 08:30 - 09:00

Aktiviteti i AUA-së dhe përmbledhje e axhendës së saj. – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Anatomia në ekzaminimin ekografik. – Prof. Dieter Nuernberg

Detaje fizike dhe teknike në përdorimin sa më të saktë të ekografisë, hyrje e thjeshtë në detajet teknike. – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Linjat Guide të EFSUMB për vlerësim ekografik i aparatit tretës – Prof. Ioan Sporea

Aftësim praktik me fokus Diagnostikimin Abominal – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ioan Sporea, Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Ada Myrto, Dr. Shk. Durim Çela, Dr. Arla Haka

Pyetje & Diskutime

11:30 – 12:00 Pushim 

Sfidat në ekzaminimin ekografik të apendisitit akut dhe divertikulitit – Prof. Dieter Nuernberg

Vlerësimi ekografik i rrugëve biliare – Dr. Ada Myrto

Aftësim praktik me fokus në ekzaminimin e heparit dhe rrugëve biliare – Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Blerina Saraçi Qirinixhi, Prof. Ioan Sporea, Dr. Ada Myrto, Dr. Shk. Durim Çela, Q. Arapi

Ekzaminimi i stomakut dhe zorrëve. Eksperienca në Shqipëri – Dr. Shk. Durim Çela

Si të vlerësohet me CEUS trakti Gastrointestinal? – Prof. Ion Sporea, Dr. Shk. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Diskutime

14:30 – 15:15 Pushim 

Vlera e ekografisë në vlerësimin e A.Carotide – Dr. Denis Qirinxhi, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, V. Cala

Vlerësimi ekografik i Ileusit dhe perforacionit – Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Ada Myrto, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Ekografia trans Perineale, vlera e teknikës dhe elementet praktike në realizim – Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea

Demostrim me video dhe quiz i rasteve interesante – Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Shk. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Aftësim praktik mbi ekografinë abdominale dhe të vazave – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ioan Sporea, Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Ada Myrto, Dr. Shk. Durim Çela, Dr. Denis Qirinxhi

Diskutime dhe Konkluzione të ditës së parë

Dita 2, E Shtunë, 1 Prill 2023

Regjistrimi 08:30 - 09:00

Patologjitë e abdomenit superior që mund të vlerësohen me POCUS – Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Patologjitë e abdomenit inferior që mund të vlerësohen me POCUS – Prof. Ioan Sporea, Ada Myrto, Prof. Dieter Nuernberg

Kur duhet të përdoret CT, MRI në abdomen – Dr. Shk. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Vlera e ekografisë në Neonatologji – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Shk. Durim Çela, Prof. Asoc. Alketa Hoxha, Dr. Shk. Evelina Kreko

Eksperienca e njësisë së reanimacionit neonatal në vlerësimin ekografik transfontanelare. Prezantim Rasti. – Dr. Shk. Evelina Kreko, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Asoc. Alketa Hoxha

Ekzaminimi me ekografi e toraksit, vlerat dhe risitë. – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Shk. Durim Çela

Diskutime

11:30 – 12:00 Pushim 

Diskordancat klinike dhe imazherike në vlerësimin me LUS të pacientit pediatrik, eksperienca jonë. – Dr. Shk. Sonila Boriçi, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Elastografia në Pediatri. Kur dhe Si? – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Shk. Durim Çela

Prezantime rastesh klinike të ekografisë abdominale. – Dr. Shk. Durim Çela, Dr. Ada Myrto, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Prezantime rastesh klinike të ekografisë trans fontanelare. – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Shk. Durim Çela

Diskutime

14:20 – 15:00 Pushim

Prezantime rastesh klinike të ekzaminimeve me CEUS dhe Elastografi – Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Aftësim praktik në vlerësimin e patologjive torakale – Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Ekografia, sfidat e së ardhmes – Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Shk. Durim Çela

Diskutime

Konkluzione dhe Vlerësimi i Konferencës

Shpërndarje e Çertifikatave

Pagesa e pjesëmarrjes:

Mjekë: 4'000 Lekë

Infermierë: 3'000 Lekë

Specializantë: 2'000 Lekë

Share this event

Anchor 2
bottom of page