top of page

Dita Botërore e Astmës. Sëmundjet Alergjike.

Shoqata Shqiptare e Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë Klinike, SHSHAAIK organizon me datë 6 Maj 2023, Konferencën Shkencore të titulluar "Dita Botërore e Astmës. Sëmundjet Alergjike." *Regjistrohuni paraprakisht vetëm nëse do jeni PREZENT ditën e eventit.

Dita Botërore e Astmës. Sëmundjet Alergjike.
Dita Botërore e Astmës. Sëmundjet Alergjike.

Time & Location

06 maj 2023, 9:00 e paradites – 2:19 e pasdites

Hilton Garden Inn Tirana, Bulevardi Gjergj Fishta 146, Tirana, Shqipëria

About the event

*Ky event është në proces akreditimi nga ASCK për kategoritë: Mjek Alergologë, Dermatologë, Pediatër, Familje dhe Farmacistë.

Program

Regjistrimi 09:00-09:30

Fjala Përshëndetëse | Presidente e Shoqatës, DSHM Eris Mësonjësi

Sesioni I | Moderatorë: Prof. Etleva Qirko, Prof. Mehmet Hoxha

Astma bronkiale: Një rishikim i përditësuar i saj në 2023 | E. Mësonjësi, K. Xhelilaj, H. Kashari, B. Bregu

Vlerësimi i korelacionit të atopisë me infeksionin SARS-COV2 në adultët e rinj në Shqipëri | E. Qirko, M. Hoxha, A. Gurakuqi, E. Lekli, E. Petrela, N. Beqo, A. Gjeli

Efikasiteti i preparatit biologjik anti-IgE në astmën alergjike të rëndë dhe urtikarien kronike spontane. | K.Xhelilaj, D.Spahiu, V.Nushi, A.Gjeli, E.Mesonjesi.

Tocilizumab në pacientët e hospitalizuar me pneumoni nga Covid-19, korelacioni me mbijetesën dhe ecurinë klinike. | L.Budo, M.Hoxha

Diskutime

11:20-11:35 Pushim Kafe

Sesioni II | Moderatorë: Prof. Mehmet Hoxha, DSHM Eris Mësonjësi

Diagnostikimi dhe menaxhimi i angioedemës hereditare sipas udhërrëfyesve ndërkombëtarë. | E.Qirko, J. Asllani, A.Toska, A. Gjeli, E. Topciu

IgE nga teoria në praktikë apo anasjelltas. | H. Duda, A. Kurtaj, B. Bregu

Siguria e imunoterapisë specifike në pacientët me sëmundje alergjike. Efektet anësore të AIT. | D. Spahiu, M. Hoxha.

Hipertriptazemia përtej anafilaksisë, diagnoza diferenciale. | E. Lekli

Sindromi nsLipid Transer Protein. Sfidat e menaxhimit. Rishikim literature dhe raportim rasti. | J. Asllani, E.Qirko, A.Gjeli, E. Topciu, A.Skenderi

Aerobiologjia, një disiplinë në ndihmë të alergologjisë | E. Gjebrea

Diskutime

Konkluzione dhe Vlerësimi i Konferencës

*Ky event mundësohet nga: Medicamenta, Novartis, Berlin Chemie, Intermedica, Pegasus, Billim, Viatris, Ilma, Delta, Lekli, Partners Pharma. 

Share this event

Anchor 2
bottom of page