top of page

Dilemat e Klinikës Komplekse. Përqasja Ndërdisiplinare. II

Ample në partneritet me Këshillin Rajonal të Urdhrit të Mjekut Korçë, organizojnë Konferencën: Dilemat e Klinikës Komplekse. Përqasja Ndërdisiplinare. II Eventi do të zhvillohet pranë Dim's Hotel, në orën 12:30.

Dilemat e Klinikës Komplekse. Përqasja Ndërdisiplinare.  II
Dilemat e Klinikës Komplekse. Përqasja Ndërdisiplinare.  II

Time & Location

28 maj 2024, 12:30 e pasdites

Dim's Hotel, Korçë, Rruga Konferenca e Labinotit, Korçë 7001, Shqipëria

About the event

Ky event është në proces akreditimi për: Mjekë të Përgjithshëm, Mjekë të Specialiteteve të ndryshme, Farmacistë.

Ky event mundësohet nga:

Berlin Chemie, Alkaloid, Delta Pharma, Vini Pharma, Gentius

28 Maj 2024, ora 12:30-13:00 Regjistrimi

12:30- 13:00 Regjistrimi

Sesioni 1

Moderatore: Dr. Vlefta Bejko

Sindroma Gaisböck. Raportim rasti. | Sara Grazhdani

Neoplazi e re primare në pacient të diagnostikuar dhe trajtuar për kancer të kolonit/Rast klinik | Jusilda Dervishi, S. Faber, I. Kureta, A. Zeko, K. Bardhi

Efektiviteti dhe siguria e DOACs në pacientët me NVAF. Rast Klinik. | Arben Murataj

Epidemiologjia e intoksikacioneve pediatrike per periudhen kohore 2016-2020 | Theodhor Disho

Sindroma anti-fosfolipid paraqitur me Trombemboli pulmonare në një djalë 22 vjeç. | Arbi Pecani, O. Nuredini, V. Selmani, H. Hafizi

Algoritmi i Menaxhimit të Diabetit Tip 2 - Përditësime 2023 | Ema Lumi

Raportim Rasti: Chordoma sakro-koksigeale gjigande ne nje paciente 73 vjeçare. | Mikel Jordhani, I. Koroveshi, A. Karaj, P. Jordhani

Pushim Dreke

Sesioni 2

Moderatore: Dr. Ema Lumi

Një rast me sarkoidozë cutane e pulmonare, i trajtuar për tinea cutis. | Laura Hyska

Përdorimi i kalkulimit të riskut kardiovaskular në shërbim primar shëndetësor Shkodër, roli i infermierit. | Marinela Dibra, E.Pjetri

Trajtimi i Hipertensionit me Kombinime në një Tabletë të Vetme. Nga përdorimi në praktikë deri te ndikimi në prognozë | Ilda Lera

Case report: Një rast i rrallë me Miokardit Akut në terren të Artritit Reumatoid | Valbona Salko, A. Zoto, T. Backa, E. Rapushi

Dilemat në ekografinë multi parametrike si risi dhe sfidë e imazherisë në të ardhmen, rëndësia e saj klinike. | Blerina Saraçi Qirinxhi, D. Qirinxhi, D. Çela

Tuberosis sclerosis complex– Raportim rasti klinik dhe rishikim i shkurtër i literaturës | Emërlla Kani

Si mundet teknologjia moderne e aparateve glicemike të përmirësojë besueshmërinë e rezultateve? | Denisa Qahajaj

Konkluzione & Vlerësimi i Konferencës

Share this event

Anchor 2
bottom of page