top of page

COVID-19, Faktori X në praktikën mjekësore dhe në sëmundshmëri.

COVID-19, Faktori X në praktikën mjekësore dhe në sëmundshmëri.
COVID-19, Faktori X në praktikën mjekësore dhe në sëmundshmëri.

Time & Location

09 dhj 2021, 12:30 e pasdites – 6:00 e pasdites, GMT+1

Hotel Real Scampis, Elbasan, Rruga Xhaferr Kongoli, Elbasan, Albania

About the event

Ky aktivitet është në proçes akreditimi nga QKEV. 

Programi:

12:30 - 13:00 Regjistrimi

Moderatore: MSc. Pamela Gruda, Ample

Fjalë përshëndetëse, Dr. Vitri Lika, President KRUME

Covid-19 dhe ndërhyrjet kirurgjikale në shërbimin ORL, Dr. Mina Kallejxhiu

Anozmia dhe Covid-19, Dr. Shk. Bujar Cakani

Purpura trombocitopenike dhe Covid-19, Dr. Vitri Lika

Konstipacioni në moshat pediatrike. Ndikimi i Covid-19, Dr. Irena Palloshi

Sindromi Post-Covid, Dr. Rezarta Kazazi

Vaksinat kundër Covid-19. A janë zgjidhja përfundimtare?, Dr. Luiza Malkja

Aderenca ndaj terapive mjekësore. Si ndikoi Covid-19?, MSc. Pamela Gruda

Shpërndarja e Çertifikatave

Drekë Buffet

Konferenca shkencore: "COVID-19, Faktori X në praktikën mjekësore dhe në Sëmundshmëri." organizohet nga Këshilli Rajonal i Urdhërit të Mjekut Elbasan dhe Ample, sponsorizuar nga CFO, Eurofarma, Farmanet dhe Alb Global Pharma. 

Ky event i dedikohet mjekëve të familjes dhe atyre specialistë të Rajonit Elbasan. 

Share this event

Anchor 2
bottom of page